På nett

På nett

Gullesfjordbotn Grunneierlag besluttet på årsmøtet 2014, å opprette egen informasjonsside. Vi ønsker å kunne legge ut informasjon om grunneierlagets arbeid med forvaltning av naturressursene i Gullesfjordbotn, samt å lettere kunne gi informasjon til de som er interessert i jakt og fiske.

Herunder vil komme opplysninger om fisket i Lakselva, Matvatnet og Ivervatnet, deriblant opplysninger om når det er åpent for fiske i vassdraget og mulighet for kjøp av fiskekort.