Forskrift om fredning av Gullesfjordbotn naturreservat

Forskrift om fredning av Gullesfjordbotn naturreservat

Gullesfjordbotn naturreservat er fredet. Informasjon om dette finnes i forskrift om fredningen hos Lovdata. Formålet med fredningen er å bevare et av de best utviklede strandengkompleksene i Sør-Troms med tilhørende fugleliv.