Jakt

Panorama

Gullesfjordbotn Grunneierlag forvalter jaktretten for Gnr. 20. i Kvæfjord kommune, Troms fylke. Grunneierlaget administrerer salg av kort til småviltjakt.

Ved spørsmål ang. fiske, eller jakt, kontakt Svein Johansen på telefon +47 95 73 56 67.

Jakttid
20. September til 20. Desember.

Priser
Døgnkort 100 kr.
Sesongkort 800 kr.

Andre bestemmelser
Det er tillatt å jakte med hund i hele sesongen. Småviltjegere skal vise særskilt hensyn under storviltjakta.