Fiskeregler for Lakselva

fredningssone

FISKEKORT FOR LAKSELVA.
Det selges kun døgnkort for fiske i dette vassdraget. Pris pr. person 100,- pr. døgn. Ved kjøp av døgnkort belastes den enkelte et gebyr på kr 200,- som refunderes når fiskekort og fangstrapport innleveres hos kortselger.
Fiskekortet kan ikke overdras til andre personer.
Kortet skal påføres fangst, også 0 fangst og leveres tilbake til kortselger straks fiske er opphørt.
Depositum tilbakebetales ikke etter siste innleveringsfrist 10 September.
Fiskekort og fisketrygdavgift skal medbringes under fiske og vises på forlangende av oppsyn.
Fiskekort utløses kun mot gyldig fisketrygdavgift.

FISKEKORT FÅS KJØPT HOS.
Svein Johansen, Gullesfjordbotn.
Klara W. Sommerseth,Gullesfjordbotn.

FISKESESONG FOR LAKSELVA.
Fiskesesongen for sjøørret varer fra og med 01.juli til og med 31.August.
Fiskesesongen for laks varer fra og med 01. Juli til og med 31. Juli. Laks tatt i August skal settes ut igjen.
Lakselva stenges i fiskesesongen ved lav vannstand eller andre spesielle forhold.
Elva er stengt for alt fiske fra og med onsdager kl 18.00 –til og med torsdager kl 18.00.

KVOTE OG MINSTEMÅL FOR LAKS OG ØRRET.
Kvote for laks er 1 laks pr. døgn/kort.
Minstemål for laks er 45 cm.
Kvote for sjøørret er 4 ørret pr. døgn/kort.
Minstemål for sjøørret er 30 cm.
Når en laks er tatt kan det fiskes videre med flue eller fiske skal avsluttes.

FISKEREDSKAP.
Tillatt fiskeredskap er stang med mark eller flue i Juli. I August er kun fluefiske tillatt.
Senetykkelse ved markfiske er 0,35mm eller tilsvarende bruddstyrke.
Krokstørrelse enkel nr. 2 eller mindre.

GENERELLE FISKEREGLER FOR LAKS ELVA.
Alt fiske de nederste 400 meterne av elva er forbudt.
Alt fiske fra og med stillelva på Sørdalshøgda (der kraftlinja krysser elva) og opp til Matvatnet er forbudt. Sonene er merket med skilt.
Ferdsel i fredningssoner må unngås.
Fisket skal rulleres best mulig i elva.
Ved flere fiskere i samme kulp maks en time hver.
Unødig vading i elva forbudt.

BRUDD PÅ FISKEREGLER.
Kan medføre bortvisning fra vassdraget på ubestemt tid. Brudd på fiskeregler kan også medføre politianmeldelse. Det føres oppsyn med vassdraget .

FISKESYKDOMMER.
Det er viktig å ta forhåndsregler for å hindre sykdomspredning. Fiskeredskaper er mulige smittekilder og det må derfor sørges for at disse redskapene er tørre før de benyttes i andre vassdrag. Fiskeslo skal graves ned eller fjernes fra vassdraget da dette kan inneholde mulige smittestoffer.

TIPS FOR UTSETTING AV FISK.
Fukt alltid hendene før du tar i fisken da unngår du å skade huden til fisken. Hold fisken som bildet viser så ligger den rolig og du unngår å skade innvollene Bruk gjerne tang for å løsne kroken. Når fisken settes ut holdes den under buken til den går av seg selv.
utsetting

Andre opplysninger om elva ta kontakt på tlf 95735667.

Alle fiskere skal sette seg inn i og følge gjeldende regler for vassdraget.

Skitt fiske!